Denne side er for medlemmer af  Grundejerforeningen Strandvejen Bisserup.
Medlemmer af foreningen kan logge ind og finde mødereferater og andre relevante dokumenter.

Er du medlem og mangler login, så kontakt bestyrelsen.

Regler for vandscootersejlads

Sejlads med vandscooter er reguleret af:
Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.

I forhold til Bisserup er hele kysten udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde og ikke-erhvervsmæssigt sejlads med vandscootere m.v. er derfor ikke tilladt, se kortbilag.

Læs mere om regler for sejllads med vandscootere

Skærmbillede 2016-06-30 kl. 09.17.42

 

Log ind


Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.